MCIC

OEM คืออะไร และต่างกับ ODM ยังไง ข้อดีคืออะไร!

OEM ย่อมาจากคำว่า Original Equipment Manufacturer หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม หรือผู้ผลิตภายใต้ตราสินค้าของผู้อื่น หมายถึง โรงงานหรือบริษัทที่รับจ้างผลิตสินค้าตามแบบหรือสูตรการผลิตของลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้กำหนดคุณภาพ มาตรฐาน รูปลักษณ์ และตราสินค้าของสินค้านั้นๆ โรงงาน OEM มีหน้าที่ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือการตลาดสินค้า

OEM คืออะไร?

OEM ย่อมาจากคำว่า Original Equipment Manufacturer หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม หรือผู้ผลิตภายใต้ตราสินค้าของผู้อื่น หมายถึง โรงงานหรือบริษัทที่รับจ้างผลิตสินค้าตามแบบหรือสูตรการผลิตของลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้กำหนดคุณภาพ มาตรฐาน รูปลักษณ์ และตราสินค้าของสินค้านั้นๆ โรงงาน OEM มีหน้าที่ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือการตลาดสินค้า

โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด หรือ MCIC กรุ๊ป เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 (ค.ศ.1982) และจดจัดตั้งเป็นบริษัทในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995) โรงงานของเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ เมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 40 ปีมากยิ่งขึ้นไปอีก

ในวงการการผลิตสินค้าด้านเส้นผมและความงาม ภายใต้ศูนย์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของตนเอง ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในสินค้า การผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, สีผม, สกินแคร์ และ เครื่องสำอาง ภายใต้ 2 แบรนด์หลัก ได้แก่ Dcash และ Lifeford โรงงานของเราได้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้สินค้าออกมามีคุณภาพมากที่สุด และโรงงานของเรายังได้มาตราฐานการรับรองจาก GMP หรือ GHP, HACCPและ HALAL ในอนาคตทางโรงงานของเราจะเข้ารับการตรวจประเมินจาก ISO เพื่อให้เราสามารถมอบความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้

ข้อดีของโรงงาน OEM

  • ช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิต ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือโรงงานผลิตเอง สามารถนำเงินทุนไปลงทุนในด้านอื่นๆ เช่น การตลาด หรือการพัฒนาสินค้า
ต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีต้นทุนการผลิตต่ำย่อมมีกำไรมากขึ้น การใช้ OEM ช่วยผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือโรงงานผลิตเอง สามารถนำเงินทุนไปลงทุนในด้านอื่นๆ เช่น การตลาด หรือการพัฒนาสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โรงงาน OEM มักมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ประสิทธิภาพการผลิตเป็นสิ่งสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพย่อมสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นและตรงตามความต้องการของตลาดได้ทันเวลา การใช้ OEM ช่วยผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมาก เนื่องจากโรงงาน OEM มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  • เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของตลาด ช่วยให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีความรุนแรงมาก ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง การใช้ OEM ช่วยผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของตลาด ช่วยให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
นอกจากนี้ OEM ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจโดยการหาโรงงาน OEM ที่ผลิตสินค้าตามความต้องการของตนเองได้

OEM ทำไมถึงจำเป็นกับธุรกิจ

  • สูญเสียการควบคุมคุณภาพของสินค้า ผู้ประกอบการอาจสูญเสียการควบคุมคุณภาพของสินค้า เนื่องจากโรงงาน OEM เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าทั้งหมด ผู้ประกอบการควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของ OEM อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้ OEM เพื่อประกอบธุรกิจของตนเอง
โดยสรุปแล้ว OEM เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีประโยชน์สำหรับทั้งผู้ประกอบการและโรงงาน OEM โดยผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ ในขณะที่โรงงาน OEM สามารถสร้างรายได้และขยายตลาดได้